Wethouder Van der Meij: ‘700 nieuwe sociale woningen in Rijswijk’

Het afgelopen jaar zijn de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten opgeleverd. Een eerste stap in de 700 nieuw te bouwen woningen de komende jaren. Dat staat in de ‘prestatieafspraken  2018-2021’ tussen de gemeente Rijswijk, woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes  en de huurdersorganisaties.

Gemeente en woningbouwcorporaties leggen aandacht op sociale woningen
“Alle partijen vinden het belangrijk dat het aantal sociale huurwoningen in Rijswijk behouden blijft. Veel woningen worden verbeterd en er komen nieuwe sociale huurwoningen bij. De wooncomplexen aan de Tamboerijnlaan en Populierlaan zijn gerenoveerd. Verduurzaming en verlaging van de energielasten is daarvan onderdeel. Een kwart van alle sociale huurwoningen in Rijswijk wordt voor 2022 opgeknapt en verduurzaamd. zegt wethouder Ronald van der Meij.  “Ook is er aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters.”