Wethouder komt met ‘Deltaplan’ tegen donkere straten

Donkere straten met niet werkende lantarens zijn voorlopig nog aan de orde van de dag. Er moet nog 295 kilometer aan slechte bekabeling worden vervangen en dat gaat met een snelheid van 7 kilometer per jaar. Met deze snelheid zijn we nog ruim veertig jaar bezig. En dat brengt de veiligheid van de inwoners in gevaar. Wethouder Armand van de Laar Rijswijk heeft nu een ‘Deltaplan’ openbare verlichting dat inzet op grotere snelheid van de werkzaamheden. Met de komende begrotingsbespreking vraagt hij hiervoor geld.

Rijswijk neemt probleem serieus
Wethouder Armand van de Laar meldt dat Rijswijk dit vraagstuk serieus neemt. “Van de oude 120 schakelkasten zijn er al 106 vervangen. Daar resten nog 14 oude kasten, dat moet binnen twee maanden klaar zijn. Wat betreft de bedrading, in de begrotingsbehandeling doen we voorstellen om meer te vervangen dan de 7 kilometer per jaar”. Hij vraagt Rijswijkers storingen direct te melden, zodat die worden opgepakt en opgelost.

Probleem met spoed  groter aanpakken
De Rijswijkse gemeenteraad pleit er al langer voor om het probleem met de openbare verlichting groter aan te pakken. Vooral ook in verband met de veiligheid. Ook wordt aangedrongen eerst de gevaarlijke locatie op te pakken. Zo wordt in de bocht van de Generaal Spoorlaan naar de Schaapweg altijd te hard gereden, ook vaak in donker. Niet veilig voor de fietsers en de overstekende voetgangers.