Werkzaamheden Wethouder Brederodelaan van start

De asfalteringswerkzaamheden op de Wethouder Brederodelaan zijn vandaag begonnen en duren 4 weken. De Wethouder Brederodelaan is vanaf de Prinses Beatrixlaan tot aan de Henri Dunantlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Bushalte verplaatst
De bushalte van de Wethouder Brederodelaan is tijdelijk verplaatst naar de H.J. van Mooklaan, ter hoogte van het medisch centrum.Tijdens de periode dat de straat is afgesloten, kan er niet worden geparkeerd in de parkeervakken.

 

Afvalinzameling mini-containers
Een aantal woningen aan de Wethouder Brederodelaan maakt gebruik van minicontainers die door Avalex worden geleegd. Tijdens deze 4 weken kunnen de containers aan het begin van de Hammarskjöldlaan worden aangeboden bij het bord met de tekst “tijdelijke afvalinzameling”. De inzameldagen veranderen niet en de ondergrondse containers in de omgeving blijven gewoon bereikbaar.