Werk aan Rotterdamsebaan levert Rijswijk nieuw park op

In de Vlietzone is begonnen met de aanleg van het Molenvlietpark, onderdeel van de werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan; de nieuwe verbinding naar Den Haag via de Boogie Woogietunnel. Op het Rijswijkse stuk wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop de weg in het landschap wordt ingepast. Het nieuwe Molenvlietpark is daar een onderdeel van.

Het park komt in de Vlietzone tussen golfvereniging Leeuwenbergh, de Kansjesmolensloot, buitenplaats Vredenoord en de Bovenwetering. Het wordt een groen, waterrijk gebied, dat goed toegankelijk is voor voetgangers, maar waar je met de auto nauwelijks kunt komen. Het park wordt ingericht met veel grassen en kruiden, inheemse boomsoorten en natuurvriendelijke oevers. Er komt een ecologische verbindingszone langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh. Deze zone wordt ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, ruige en bloemrijke bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken en haagbeuken en elzenhakhout.

Waterberging

Het Molenvlietpark krijgt ook de functie van een bergingsgebied. Bij zeer overvloedige regenval kan water weglopen in een waterberging, die bestaat uit een serie met elkaar verbonden vijvers.

De aanleg van het Molenvlietpark gebeurt in twee fasen. Het eerste gedeelte gaat in april 2018 open. Er wordt onder meer gewerkt aan de aanleg van de waterberging en aan een vispaaiplaats, waarin jonge vissen kunnen opgroeien. In het voorjaar van 2018 wordt een brug gebouwd die Park Hoornwijck verbindt met het Molenvlietpark.

Drievliet

Het tweede gedeelte van het park wordt aangelegd in 2019 en de eerste helft van 2020. Dan wordt het tijdelijke parkeerterrein van Drievliet verwijderd, nadat even verderop het definitieve parkeerterrein is aangelegd. Dat komt aan de overkant van de nieuwe Rotterdamsebaan.

In verband met de werkzaamheden is het Molenslootpad tot en met april 2018 afgesloten voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Laan van Zuid Hoorn, Laan van Oversteen, Laan van Vredenoord en de Jan Thijssenweg.

.

.

.

.