Werk aan fietspad Hoornbrug gaat snel

De werkzaamheden aan het fietspad op de Hoornbrug bij de Hoornbruglaan gaan snel. In het verleden zijn hier regelmatig fietsen geschept door auto’s. Door de lus in het fietspad moeten fiets hun snelheid naderen en hebben auto’s een beter overzicht. Nog asfalteren, bestraten en afwerken en 18 april is de aanpassing gereed.

Foto: wijkagent Klaar Toet