Welzijn Rijswijk vanaf 2 juni open op afspraak

De wijkcentra mogen vanaf 2 juni weer open met een beperking van maximaal 30 aanwezige personen. Voor Welzijn Rijswijk betekent dat ook dat ze heel voorzichtig weer gaan opstarten met de activiteiten.

Alleen open op afspraak
Er is geen vrije inloop. Voorlopig kunnen bezoekers alleen op afspraak naar de wijkcentra komen. Vanaf de opening zullen er alleen spreekuren zijn en ook individuele gesprekken en bijeenkomsten in kleine groepjes. De aanwezigen zullen middels een persoonlijke bericht worden uitgenodigd. Via de website wordt binnenkort bekend gemaakt welke activiteiten er zijn en hoe geïnteresseerden zich daarvoor kunnen opgeven.

Wijkcentrum Stervoorde aangepast
In Wijkcentrum Stervoorde zijn aanpassingen gedaan vanwege het coronavirus. Zo is er onder andere een looproute aangelegd en zijn er diverse andere veiligheidsmaatregelen getroffen. Bezoekers worden voorafgaand aan hun bezoek gevraagd naar hun gezondheid. De ontmoetingsruimte, normaal gesproken bedoeld voor een kopje koffie, een hapje of een potje biljarten, blijft vooralsnog gesloten.

Dagbesteding Ontmoetingscentrum
In Wijkcentrum Het Oude Raadhuis wordt dagbesteding Het Trefpunt vanaf 8 juni aangepast opgestart. De huidige deelnemers zijn middels een brief geïnformeerd.