Weer uitgebreid praten over de Stadsvisie

De gemeenteraad bespreekt op 13 september in een gezamenlijke vergadering van de Forums Stad en Samenleving het concept van de Stadsvisie Rijswijk 2030, waar maanden aan is gewerkt. Onder het motto ’Samen maken we de stad’ bevat de Stadsvisie tal van ideeën en voorstellen om Rijswijk in de komende jaren een sterke positie te geven op het gebied van wonen, de bedrijvigheid en het sociaal domein. Volgens de Visie moet het concept van ruim wonen in een groene omgeving maar met alle faciliteiten van de stad, verder worden uitgebouwd.

De Stadsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met veel instellingen en bewoners uit de gemeente. Dat proces begon meer dan een jaar geleden, eind juni 2015, met een bijeenkomst in de Broodfabriek min Rijswijk. Ruim 270 deelnemers dachten toen met elkaar na over de toekomst van Rijswijk.

Bij die startbijeenkomst waren relatief weinig jongeren aanwezig. Het gemeentebestuur wilde de jongere inwoners echter nadrukkelijk bij het proces betrekken. Daarom werden tijdens het Strandwalfestival van vorig jaar zo’n 120 jonge Rijswijkers geïnterviewd over hun ideeën over Rijswijk. Ook werden themabijeenkomsten gehouden in de sectoren Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur en Wonen. In oktober voelde een zogenaamde expertavond, en uiteindelijk werd de rode draad van de Stadsvisie besproken in de gemeenteraad.

Het concept van de Stadsvisie dat vanuit al deze contacten en gesprekken is geschreven, is nogmaals aan betrokkenen voorgelegd. Deze maand moet de gemeenteraad in de Forums en uiteindelijk in de raad een definitief besluit nemen over het plan.