Waterkwaliteit voldoet niet aan de normen

“Schoon en voldoende water is voor alle inwoners van Rijswijk van vitaal belang”, zegt D66-raadslid Elze Woudstra. Verontrust is zij bij de conclusie van het Hoogheemraad Delfland dat de chemische waterkwaliteit op veel plaatsen niet voldoet aan de normen. Ze heeft vragen gesteld aan het college wat Rijswijk hieraan kan doen.

De gesteld doelstelling wordt niet gehaald
“Van drinkwater, zwemwater tot het goed afvoeren van regenwater en een bereikbare waterweg voor beroeps- en pleziervaart. Water zorgt voor verkoeling in de stad. Het huidige mooie zomerweer en de droogte tonen het belang van water ook goed aan”, stelt Elze. Het Hoogheemraadschap Delfland geeft in haar rapportage aan dat de ecologische en chemische verontreiniging van het water hoog is. De gestelde doelstelling worden, ondanks de maatregelen die het hoogheemraadschap neemt, niet gehaald.

Wat kan Rijswijk doen aan de waterkwaliteit
Aan het college vraagt zij hoe het college haar rol ziet als het gaat om water en de kwaliteit van het water. “Ik wil weten of het college de zorgen deelt over de waterkwaliteit en het niet halen van de doelstellingen. Wordt er bij het beleid door de gemeente Rijswijk rekening gehouden met de invloed op water en de waterkwaliteit? Zoals bijvoorbeeld bij nieuwe woningen, aanpassingen in de ruimtelijke ordening en (her)bestemming? Als dat zo is, vraag ik mij af of welke ruimte er is voor verbeteringen”. Tenslotte vraagt Elze of er in regionaal verband actie wordt ondernemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Graag wil ze dat het college aandacht besteed aan water in Rijswijk in het algemeen en waterkwaliteit in het bijzonder.