Wat doet dat grote Glazen Radiohuis op het Bomenplein?

Sinds vrijdag wordt op het Bomenplein in Bogaard Stadscentrum druk gebouwd aan een Glazen Radiohuis. Veel winkelend publiek kijkt met vragende ogen wat er gaat gebeuren. Een enkeling stapt even binnen om een kijkje te nemen.

Glazen Radiohuis vraagt aandacht voor laaggeletterdheid
Tijdens de week van Lezen en Schrijven vragen we een week lang aandacht voor taal en laaggeletterdheid. Van 12 tot en met 16 september is er live radio tussen 7 en 18 uur voor iedereen in heel Haaglanden. Een week lang besteden verschillende organisaties aandacht aan taal en het tegengaan van laaggeletterdheid.

Radio en activiteiten
Door kleine activiteiten, optredens en interviews, in en om het Glazen Radiohuis, wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp laaggeletterdheid in Haaglanden en wat je eraan kunt doen. De uitzendingen zijn te volgen via de DAB+ kanaal 5C, internet en via Feel Good TV op kanaal 43 van Ziggo.

Een grote maatschappelijke uitdaging
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Haaglanden gaat het om 18% van de volwassenen. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Kwetsbaarder in de samenleving
Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september organiseren gemeenten en maatschappelijke organisaties door heel het land de Week van lezen en schrijven. De verschillende taalnetwerken in Haaglanden nemen ook dit jaar weer deel aan deze themaweek. Zo zijn er in Den Haag, Westland, Delft en Rijswijk uiteenlopende activiteiten, zoals trainingen, vloerscrabble, extra taalcafés, een shuttletour langs diverse taalaanbieders en een glazen radiohuis.

Bekijk de uitzending live mee
Je kan de uitzendingen van het Glazen Radiohuis live mee kijken via de livestream op deze pagina.