VVD stopt gesprekken, onderhandelingen gaan door

De Rijswijkse VVD is gestopt met de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college. Coen Sleddering van de VVD: ‘De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuwe coalitie onder leiding van de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in de gemeenteraad. Er is veel gesproken, helaas meer over personen en de relaties tussen personen en partijen dan over de inhoud.’

Wat betekent dit voor de toekomst
De hele coalitiebespreking staat onder leiding van Larissa Bentvelzen. Zij gaat nu bepalen wat de volgende stap is. De VVD vindt dat het te lang stil is geweest. ‘De achterban is geïnformeerd over hetgeen gebeurd is in de afgelopen zeven weken. De VVD heeft geconstateerd dat de gewenste coalitie niet tot stand gaat komen. Er zijn nog tal van mogelijkheden, maar de VVD gaat nu in de oppositie.’, aldus Sleddering.

Een weekend van bezinning
Rijswijk.tv sprak met Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk: ‘Dit zou een weekend moeten zijn van bezinning. We hebben afgesproken dat we met de fracties gaan spreken. Welke opties zijn er nog? Deze vragen liggen in iedere fractie voor en dit zou dit weekend intern besproken en overlegd worden. maandag heb ik contact met de burgemeester en dan zien we verder.’

Mogelijkheden voor de vorming college
Er wordt met andere partijen gesproken om tot een college te komen. Er wordt nog altijd gesproken met Constantijn Dolmans van D66. Deze partij wil dat minimaal één van de linkse partijen aanhaakt. Algemeen wordt aangenomen dat de komst van een formateur steeds aannemelijker wordt. Op dit moment zijn CDA, Beter voor Rijswijk, Gemeentebelangen en D66 nog in gesprek.

Verbinding kan leggen in de raad en de Rijswijkse bevolking
We spraken ook met Constantijn Dolmans van D66: ‘Het is iets wat ik vanaf begin af aan heb gezegd. Ik wil een brede samenstelling van partijen die de verbinding kan leggen in de raad en de Rijswijkse bevolking. We zijn in gesprek en we hebben inderdaad besloten om ons te bezinnen. Ik zie de gesprekken positief tegemoet. We moeten er samen uitkomen.’

VVD stapte uit het Rijswijkse college
Op 4 februari heeft de VVD Rijswijk zich teruggetrokken uit het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk. Aanleiding daarvoor was de behandeling van de energievisie van het College.