VVD Rijswijk wil snel af van Pizzeria Casanova

De fractie van de VVD-Rijswijk wil dat de afspraak die in oktober 2013 is getekend door eigenaar de Rijswijkse Pizzeria Casanova bij het Rijswijkse Bos en de gemeente Rijswijk wordt nagekomen. Hierin is vastgelegd dat het pand en de grond per 31 december 2017 wordt opgeleverd.

De gemeente heeft fors geld betaald voor het vertrek
“Het is nu 7 januari 2018 en volgens ons is er geen sprake van uitvoering van deze juridische afspraken per 31 december 2017. Wij willen weten wat de gemeente hieraan doet.” De VVD Rijswijk wil weten hoeveel geld is betaald aan de pizzeria als kwijtschelding voor het vertrek. En of de gemeente dat geld terug gaat vorderen. “Wij vinden het ook niet eerlijk ten opzichte van andere ondernemers die zich wel aan afspraken met de gemeente houden. Hier sprake van oneerlijke concurrentie”.