Vuurwerk in de raadszaal: Van Rijnweg sluiten voor alle verkeer of niet?

Donderdag wordt er wat vuurwerk verwacht in de raadszaal rondom het autoluw maken van de Van Rijnweg. Deze weg zou volgens het bestaande bestemmingsplan een fietspad worden zonder auto’s. Dat is niet helemaal gelukt, want er rijden nu 3.500 auto’s over de weg. Dit komt mede door automobilisten die de Van Rijnweg gebruiken als sluiproute omdat de Beatrixlaan vaak vast staat. Uit onderzoek blijkt nu dat de situatie ter plaatse een veiligheidsrisico kent.

Even een stukje geschiedenis
Ten tijde van het Masterplan Rijswijk Zuid in 2009 is de afsluiting van het Van Rijnwegviaduct voor gemotoriseerd verkeer al benoemd. Dit voornemen is in alle bestemmingsplannen voor RijswijkBuiten planologisch vastgelegd en nooit ter discussie gesteld. De afsluiting is in de vorige collegeperiode onder wethouder Lugthart aan de orde geweest bij de meekoppelkansen voor de verbreding van de A4. In juli 2020 heeft de meerderheid van de raad ingestemd met een voorstel van de wethouder om de Van Rijnweg af te sluiten voor automobilisten. Acht van de elf politieke partijen waren vóór sluiting van de van Rijnweg. Dit was wel in combinatie met de verbreding van de A4. In maart 2021 werd door onder andere de VVD een verzoek ingediend om de Van Rijnweg toch niet te sluiten voor autoverkeer. Dit verzoek werd met een meerderheid van negen partijen afgewezen.

Veiligheidsrisico is groter geworden
De Gemeente Rijswijk heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid van de Van Rijnweg en heeft geconcludeerd dat de situatie rondom de Van Rijnweg niet verkeersveilig genoeg is en dat automobilisten zich regelmatig niet aan de geldende snelheid houden. Dat in combinatie met bijvoorbeeld schoolgaande kinderen op de fiets kan een gevaarlijke situatie creëren. Ondanks dat er niet veel ongevallen bekend zijn op de Van Rijnweg is er toch een risicoanalyse gemaakt. Deze geeft aan dat het veiligheidsrisico is gebaseerd op een aantal punten. Allereerst zijn er door de nieuwe ontsluiting van de Laan van Sion meer verkeersbewegingen op de Van Rijnweg. Daarnaast is er een natuurlijke groei van verkeer en tot slot helpen de werkzaamheden aan de Beatrixlaan ook niet mee, omdat de Van Rijnweg hierdoor nog vaker als sluiproute wordt gebruikt. De politie en verkeersdeskundigen laten via een onderzoek weten dat de situatie onwenselijk is en dat het beter is om de weg in te richten als fiets- en bromfietspad. Dit voorstel ligt nu dus voor aan de gemeenteraad om komende donderdag een besluit over te nemen.

Betrouwbare overheid
In het kader van een betrouwbare overheid zou je kunnen zeggen dat er vanaf 2009 verschillende momenten in de tijdlijn te vinden zijn waarin is besloten dat de Van Rijnweg een fietsstraat zou gaan worden. Het wezenlijke verschil is dat de A4 nu nog niet breder gemaakt is en dat partijen daardoor een andere mening kunnen hebben over de situatie. Partijen in de raad zijn dan ook verdeeld over wat er nu gedaan moet worden. Sommigen willen hem open houden, anderen willen hem sluiten, maar ook een hybride variant met bestemmingsverkeer wordt genoemd. Die laatste variant kan lastig uit te voeren zijn, want hoe definieer je het bestemmingsverkeer en elke wijken doen wel mee en welke niet? Bovendien laat het huidige bestemmingsplan dit niet toe.

Verdeeldheid in de gemeenteraad
Tijdens de forumvergadering vorige week werd duidelijk dat PvdA, D66, CU en GroenLinks voorstander zijn van sluiting. De VVD, Beter voor Rijswijk, Wij Rijswijk en PG&R geven de voorkeur aan openhouden. Dat betekent feitelijk dat 12 leden voor de sluiting zijn en 13 leden voor openhouden zijn. Enkel de politieke partij Rijswijks Belang heeft nog geen uitspraak gedaan. De keuze van deze partij lijkt dus doorslaggevend te gaan worden komende donderdag tijdens de raadsvergadering. Welke keuze dat zal zijn wil de partij niet vrijgeven tot het moment van stemming.

Vergadering in Provinciehuis
Wij hebben verschillende fracties om hun reactie gevraagd, maar omdat het artikel in deze discussie een heel boekwerk leek te gaan worden houden we het voor nu feitelijk en laten we de discussie plaatsvinden in de gemeenteraad. De vergadering van de raad zal donderdag plaatsvinden in het Provinciehuis om 20:00 uur. De uitzending is ook te volgen via de Facebookpagina van Rijswijk.tv.