Vroegtijdige hulp bij schulden in Rijswijk

Volwassenen en jongeren in Rijswijk met schulden kunnen eerder hulp krijgen. Humanitas, STEK, Welzijn Rijswijk, de Sociaal Wijkteams en de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Rijswijk werken met elkaar in het project Samen tegen schulden. Samen willen ze inwoners met schulden helpen met een oplossing. Wie hulp nodig heeft om zijn financiën of schulden op orde te krijgen, kan zich aanmelden op samentegenschuldenrijswijk.nl.

Landelijke cijfers tonen aan dat steeds meer mensen langdurig in armoede leven en problematische schulden hebben. Ook in Rijswijk verliezen veel mensen de greep op hun financiën en hebben  moeite om een oplossing te vinden voor hun schulden. Dit kan grote gevolgen hebben en zelfs uitmonden in huisuitzetting, ontwrichting van gezinnen en schooluitval. Door mensen in het beginstadium van hun financiële problemen en (kleine) schulden begeleiding en ondersteuning te bieden, kunnen we het risico op schulden of ergere financiële en andere problemen voorkomen.

Inwoners met financiële problemen of schulden kunnen zich aanmelden via de website of bij het Sociaal Wijkteam. Samen wordt dan een route uitgestippeld om de financiën weer op orde te krijgen en schulden te voorkomen of de schuldproblemen op te lossen. Als het nodig is kan iemand tot een jaar lang begeleiding en ondersteuning krijgen van de vrijwilligers van STEK en Humanitas. Dat kan zijn het leren op orde brengen en houden van de administratie tot het aanpakken van schulden. Door zelf de oplossing voor hun financiële problemen of schulden te ontdekken, kunnen inwoners die begeleiding krijgen na de samenwerking makkelijker op eigen kracht verder.

De vrijwilligers van Humanitas en STEK werken onder leiding van een beroepskracht. De werkwijze sluit aan op die van de formulierenhulp van Welzijn Rijswijk, de aanpak van de Sociaal Wijkteams en het Jeugdteam en de officiële begeleiding van Schuldhulpverlening van de gemeente. Samen werken ze toe naar een integrale aanpak: het organiseren van een pool van vrijwilligers, versterking van het schuldhulpverleningsaanbod,  heldere samenwerkingsafspraken, goede verdeling van taken en een duidelijke doorverwijzingsroute.

Wilt u ook Rijswijkers helpen om weer overzicht over hun financiën te krijgen. Of een stadsgenoot begeleiden om uit de schulden te komen en te blijven?  Uw hulp is hard nodig!
Als vrijwilliger voor ‘Samen tegen schulden’ kunt u voor korte of langere tijd inwoners een steuntje in de rug bieden. Om u voor te bereiden op uw taak, krijgt u voordat u aan de slag gaat een training. U kunt u als vrijwilliger aanmelden via www.samentegenschuldenrijswijk.nl