Vrijenban wil geen garage voor trams

De politieke beweging Wij. Rijswijk heeft zich tijdens het zomerreces op het plan van de HTM gestort die een garage wil bouwen voor trams in Vrijenban. Die garage wordt een tramremise genoemd. De partij deed uitgebreid onderzoek en vroeg aan verschillende Rijswijkers in Vrijenban of er draagvlak is voor deze tramremise die gebouwd zou moeten worden aan de Zuiderweg.

Totaal geen draagvlak bij inwoners
Vervoersmaatschappij HTM heeft verklaard dat ongeveer de helft van de inwoners zich zorgen zou maken over de komst van de garage. Wij.-raadslid Jeffrey Karremans had hier zo zijn twijfels over en ging zelf op onderzoek uit. Hij kwam tot een duidelijke conclusie: “Er is totaal geen draagvlak voor een tramremise.”

Bewoners zijn gekomen voor hun rust
Jeffrey sprak met de redactie van Rijswijk.tv: “Verschillende bewoners van de wijk Vrijenban lieten tijdens inspraakmomenten in de gemeenteraad al blijken dat zij zich zorgen maken over de plannen van de HTM.” Karremans deed een onderzoek dat bestaat uit interviews met inwoners, maar ook hield hij een enquete. “Het blijkt nu dat de meeste mensen in Vrijenban zijn komen wonen vanwege de rust. Het is logisch dat zij bang zijn dat de rust in hun wijk zal worden verstoord met de komst van een tramremise. Daarnaast geven verschillende mensen aan dat zij het gevoel hebben dat de Gemeente Rijswijk niet naar hen luistert wanneer zij hun zorgen kenbaar maken.’’, aldus het Wij. raadslid.

Belangen van inwoners moeten het zwaarst wegen
Karremans: “De gemeente verklaarde eerder dat de belangen van inwoners zwaar zouden wegen. Uit mijn onderzoek blijkt nogmaals duidelijk dat het aan draagvlak ontbreekt. Zowel de gemeente als HTM zijn er niet in geslaagd de zorgen van inwoners weg te nemen. Wij. Rijswijk heeft dan ook grote twijfels bij de vestiging van een tramremise in Vrijenban en verzoekt de plannen hiertoe niet door te zetten.

Zorgen serieus nemen
Jeffrey Karremans besluit met de stelling dat de zorgen van inwoners serieus genomen moeten worden en dat ze betrokken moeten worden worden bij verdere plannen voor het industrieterrein. ‘’Uit de enquête blijkt dat veel bewoners bereid zijn om mee te denken.’’