Vredenburch en Semper Altius gaan samenwerken

De twee overgebleven Rijswijkse voetbalbolwerken gaan samenwerken op een aantal vlakken met als doel “krachten bundelen” waardoor beide clubs een breed pallet aan voordelen willen bereiken.

Belangenbehartiging bij de gemeente
KRSV Vredenburch en Semper Altius gaan kennis uitwisselen over de steeds  veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast zullen organisatorische zaken als bestuurs- en technische inrichting van de verenigingen onderwerp van gesprek worden. Ook willen beiden verenigingen gezamenlijk hun belangen richting de gemeente Rijswijk behartigen.

Uitwisseling van terreinen
En bij een succesvolle evaluatie biedt deze samenwerking ook ruimte voor uitwisseling van terreinen, trainers en de organisatie van toernooien. Kortom, door een hechtere samenwerking hopen beide voetbalverenigingen de Rijswijkse inwoners een nog beter podium te kunnen bieden om op een actieve en/of passieve wijze hun hobby voetbal te kunnen blijven uitoefenen.”

Bron: Haags Amateurvoetval.nl