Vraag bijdrage aan als mantelzorger

Inwoners van Rijswijk die langdurig en onbetaald voor een familielid of iemand in de omgeving zorgen, kunnen een tegemoetkoming van € 80 euro krijgen van de gemeente Rijswijk. Dat bedrag is bedoeld als waardering voor hun werk als mantelzorger.

Mantelzorg kan gegeven worden aan een partner, ouder of kind, maar ook aan een ander familielid, vriend of kennis.

Wie de bijdrage wil ontvangen, moet wel zelf een aanvraag doen. Dat kan bij de stichting Welzijn Rijswijk via de website.