Voormalig Sijthoffgebouw wordt hotel

In Rijswijk komt een nieuw hotel. SB Projects gaat het Sijthoff gebouw aan de Van Benthemlaan voor een deel transformeren naar een hotel met maximaal 220 kamers. Het ontwikkelde plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan, maar het past wel binnen de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor dit pand. Daarom is een (concept)ontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Wijzigingsplan ligt ter inzage
Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het (concept)ontwerpwijzigingsplan ter inzage van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met donderdag 1 november 2018. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen. Ja kan een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. Guido Duijvestijn. Een papieren exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.

Inloopbijeenkomst 30 oktober
Tijdens de inspraakperiode wordt op 30 oktober 2018 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het Infocenter Plaspoelpolder, Handelskade 49 te Rijswijk. Je kan vrij binnenlopen tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is om je te informeren over het (concept)ontwerpwijzigingsplan, de wijzigingsprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van SB Projects en de gemeente aanwezig om je vragen te beantwoorden.