Vier scholen willen niet naar nieuwe sportcomplex

Vier Rijswijkse scholen, de Prins Mauritsschool, J.H. Snijdersschool, de Godfried Bomansschool en ’t Prisma, samen goed voor 1.200 leerlingen, willen voor hun bewegingsonderwijs niet naar de nieuw te bouwen sportcomplex aan de burgemeester Elsenlaan. Hierbij spelen zaken als veiligheid, vermindering van effectieve lestijd en verhoogde werkdruk van docenten. De verhuizing komt door het verdwijnen van de van Zweedenzaal.

Negatieve gevolgen voor onze leerlingen
De medezeggenschapsraden van de vier scholen met 100 leerkrachten hebben een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad gestuurd. “Wij maken ons grote zorgen over de voorgenomen plannen en vragen ons af of voldoende is nagedacht over de negatieve gevolgen van het nieuwe sportcomplex voor onze leerlingen. Het gaat dan om zaken als veiligheid, vermindering van effectieve lestijd en verhoogde werkdruk van docenten”.

Verkeersonveilige situatie voor leerlingen
Zij stellen verder: “Leerlingen en leerkrachten worden geconfronteerd met veel meer reistijd, die ten koste zal gaan van effectieve lestijd, op jaarbasis naar schatting 200 lesdagen! Bovendien is er sprake van een verkeersonveilige situatie voor onze kinderen. Er komt een forse verkeersstroom op gang inclusief het oversteken van twee drukke verkeerspunten. Extra inzet van medewerkers is nodig om de groepen (van gemiddeld 30 kinderen) heen en terug naar de locatie van het bewegingsonderwijs te begeleiden.