Vidomes en Rijswijk Wonen bouwen 716 nieuwe woningen tot 2022

De gemeente heeft nieuwe afspraken gemaakt met de Rijswijk Wonen en Vidomes en de organisaties van huurders over de hoeveelheid sociale woningbouw, leefbaarheid en duurzaamheid. “De groei van Rijswijk zet de komende jaren door. Om aan de vraag naar huisvesting te voldoen maakt de gemeente samen met de corporaties afspraken over renovatie en nieuwbouw”, aldus Armand van de Laar.

Te Werve wordt focuswijk
De corporaties bouwen tot en met 2022 in totaal 716 nieuwe woningen en de gemeente houdt vast aan regionale afspraken voor wat betreft de sociale voorraad in Rijswijk. De wijk Te Werve wordt focuswijk. Via een integrale aanpak worden ontwikkelingen op elkaar afgestemd, denk hierbij aan: nieuwbouw van woningen, infrastructurele werken en de uitvoering van de energietransitie.

Proef met flatcoach wordt jaar verlengd
De huidige pilot flatcoach wordt met één jaar verlengd tot begin 2020. Er worden maximaal 35 woningen verhuurd in 2019 voor begeleid wonen aan cliënten van een zorginstelling

1600 woningen worden verduurzaamd
In de periode tot en met 2022 gaat Rijswijk Wonen ruim 1100 en Vidomes circa 500 woningen verduurzamen. De woningcorporaties zijn een belangrijke partij in de energietransitie en klimaatadaptatie.

Gezamenlijk aanpak hennepkwekerijen
De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen en drugscriminaliteit.

Op de foto van links naar rechts: Daphne Braal, directeur Vidomes, Armand van de Laar, wethouder, Kees Karsten, directeur Rijswijk Wonen, Emmy Meurs, voorzitter Bewonersvereniging Rijswijk (BVR), Sylvie Seubert, voorzitter huurdersraad Vidomes.