VIDEO: Terug in de middeleeuwen bij klooster SION

Op nog geen meter diepte liggen de resten van klooster Sion, rond 1500 hét hoofdklooster van de regio. Omdat het kloosterarchief is verloren gegaan, weten we hier bar weinig van. Nu met het bodemonderzoek voor de bouw van RijswijkBuiten wordt bij de opgravingen veel duidelijk. Ook dat hier vroeger perkament werd gemaakt van schapenhuiden.

De archeologen stuiten ook op vijvers van de buitenplaats uit de zeventiende eeuw van de familie Van Hogendorp. Deze bestond uit een groot huis met daaromheen indrukwekkende tuinen. Dit was één van de grootste buitenplaatsen uit deze streek en behoorde tot de top van de buitenplaatsen in Nederland.

Een stukje van het Rijswijkse verleden is letterlijk ‘blootgelegd’.