[VIDEO] Rijswijk stopt met nieuwbouw sociale woningen

Op voorstel van het CDA Rijswijk besloot de gemeenteraad vorige week om voortaan geen afspraken meer met woningcorporaties te maken over nieuwbouw in de sociale huursector.

CDA komt op voor de Rijswijkse inwoner
We spraken met Menno van Enk van CDA Rijswijk: “Woningcorporaties moeten zich nu eerst inzetten voor goed onderhoud, renovatie en herstructurering van de bestaande goedkope sociale huurwoningen”, aldus van Enk. De nieuwe woningen die we bouwen blijken veelal naar Haagse urgente woningzoekenden te gaan. We zitten hier als CDA Rijswijk voor de Rijswijkse inwoners. Ik vind dat we meer moeten gaan letten op hun belangen.”

Vidomes vindt het geen goed idee
Het stoppen met bouwen van sociale huurwoningen is geen optie door de woningnood, zo vindt Vidomes. ”Een jongere in Rijswijk moet in Rijswijk gemiddeld 5,5 jaar wachten op een woning. Alleen daarom al moeten we nieuwe woningen bouwen. Ook willen we woningen bouwen voor gezinnen die nu te klein wonen. We moeten dus niet minder, maar juist de schouders er onder voor meer woningen, aldus Vidomes in gesprek met Rijswijk.tv.”

PvdA wil zowel renovatie en nieuwbouw 
We spraken ook met Andy Kooy van PvdA Rijswijk: ”Er is behoefte voor midden en lagere inkomens aan nieuwe woningen. Laten we per wijk gaan kijken naar samengestelde wijken. Die wijken hebben de toekomst. Renovatie en bouw hoeven elkaar niet te bijten. We weten dat niet alle projecten even goed lopen, maar het is geen of-of verhaal maar een en-en verhaal. Dit onderstreept ook Vidomes.