[VIDEO] In de Bogaard is veilig en schoon winkelcentrum

De winkeliers van Winkelcentrum In de Bogaard hebben opnieuw de certificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon en veilig winkelcentrum.

Veiligheid samen waarborgen
De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen waaronder, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum in de Bogaard, Centrummanagement in de Bogaard, de vastgoedeigenaren, Trigion, Q-Park Rijswijks Lyceum, Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk enVeiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid in winkelcentrum In de Bogaard te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

Acties uitgevoerd om het winkelcentrum schoner en veiliger te maken
De afgelopen jaren is door de betrokkenen hard gewerkt om het winkelcentrum schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Toezicht op uitstallingen van winkeliers
  • Weren van fietsen in het voetgangersgebied
  • Verbeteren fietsenstallingen
  • Toevoegen en vernieuwen straatmeubilair zoals banken, peukentegels en prullenbakken