[VIDEO] 5000 mensen in Rijswijk hebben moeite met de Nederlandse taal

In Rijswijk hebben naar schatting 5000 mensen moeite met lezen, schrijven en spreken in het Nederlands. Dat is 10% van de inwoners en daar vallen, naast nieuwe Nederlanders ook oudere en jongere Rijswijkers onder.

Gebruik handvatten om laaggeletterdheid terug te dringen
PvdA Rijswijk vroeg in de raadsvergadering van dinsdag 18 juni aandacht voor dit probleem. Ze willen graag dat de Week van de Alfabetisering die in september gepland staat aangepakt wordt om aandacht te vragen voor dit thema om deze zogenoemde laaggeletterdheid in Rijswijk terug te dringen.

Leren van andere gemeenten
In Den Haag worden door er taalvaardigheidstrainingen door welzijnsorganisaties om de doelgroep beter te bereiken en de drempel voor mensen te verlagen om mee te doen. PvdA wil graag dat dit in Rijswijk ook gaat gebeuren.

Focus op verbetering van de Nederlandse taal
Wethouder Johanna Besteman reageert in de raadsvergadering dat ze het eens is met van Nunen en dat we de taal dicht bij de mensen moeten brengen. ‘We moeten er bovenop zitten. Laaggeletterdheid is één van de speerpunten voor de nabije toekomst. In 2016 is het actieplan ‘Taal in Rijswijk’ opgezet. Zo heeft Welzijn Rijswijk in het Oude raadhuis periodiek een taalcafé waarbij mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal hulp kunnen krijgen van vrijwilligers.’

Evaluatie najaar 2019
Om te kijken welk effect het beleid in Rijswijk heeft is er een evaluatie gepland in het najaar van 2019.