Vervanging zieke en dode bomen in Rijswijk

De gemeente vervangt 77 bomen. Deze bomen zijn ziek of dood, dat is gebleken uit de jaarlijkse bomeninspectie. Zieke en dode bomen zijn gevaarlijk, omdat bomen of takken daardoor plotseling kunnen (om)vallen. En zo fietsers, wandelaars en automobilisten kunnen raken.

Lintje en kruis
De bomen die verwijderd worden, zijn al gemarkeerd met een lintje en een oranje kruis. Voor elke boom die weggaat, wordt uiterlijk in maart een boom teruggeplant. Waar het kan, gebeurt dit op dezelfde plek. Als dat niet lukt, wordt de vervangende boom ergens anders geplaatst.

Overlast door werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen een beetje overlast veroorzaken. Zoals een tijdelijk afgezette weg of geluid van het zagen.