Veroorzakers zwerfvuil gaan betalen

Alle Rijswijkse handhavers moeten de veroorzakers van zwerfvuil bekeuren. Uit de opbrengsten van de boetes wordt nog een extra handhaver ingezet. Dit is in het kort het voorstel van PvdA-raadslid Jos Bolte, dat hij aan het college heeft aangeboden voor behandeling in de raadsvergadering van september. De gemeente heeft zeven ambtenaren in dienst die een handhavende functie hebben. Voor de controle van zwerfvuil, zijn slechts twee ambtenaren beschikbaar. “Waarom zouden niet álle handhavers kunnen letten op zwerfvuil, zodat dat echt wordt aangepakt?”, aldus Jos Bolte.

Hij vervolgt: “Wij stellen daarom voor dat alle ambtenaren, belast met handhaving, ingezet worden voor het opsporen, handhaven en verbaliseren van overtreders van zwerfvuil. Daarnaast is uitbreiding van personeel nodig. De kosten hiervan kunnen worden betaald door de boetes voor zwerfvuil te fiscaliseren, net als met de parkeerboetes is gebeurd”.

En tenslotte is extra communicatie over deze nieuwe aanpak nodig, zodat mensen weten dat “de vervuiler betaalt” als je in Rijswijk je rotzooi gewoon op straat gooit. “We willen van Rijswijk immers allemaal dat het een imago heeft van een groene en schone gemeente? Daarom zal ons voorstel vast op brede steun mogen rekenen: “Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!”, benadrukt Jos.