Verklaring van gemeente over berichten aangaande Eritrees festival

De gemeente Rijswijk heeft een verklaring afgegeven naar aanleiding van berichten in de media over hoge Eritrese regeringsfunctionarissen dit weekend bij het Eritrean Holland Festival in het Eventplaza op de Lange Kleiweg. Hierbij legt de gemeente de nadruk op het culturele karakter van het festival. In Nederland wonende Eritrese burgers zijn bang dat de Eritrese dictatuur het festival misbruikt voor propaganda en gaan demonstreren op zaterdag 15 juli. Voor de volledigheid hierbij de letterlijke tekst van de verklaring van de gemeente:

“In de media is vandaag aandacht voor een Eritrees festival in Rijswijk, dat komend weekend plaatsvindt. De gemeente Rijswijk laat nadrukkelijk weten dat het een cultureel evenement betreft. Dit evenement vindt sinds 2003 jaarlijks plaats, zonder noemenswaardige incidenten. Voor zover ons bekend zijn bij het festival geen hoogwaardigheidsbekleders van het Eritrese regime aanwezig. De gemeente heeft een melding ontvangen voor een tegendemonstratie op zaterdag 15 juli. Bij de vorige edities vonden ook demonstraties plaats. Samen met politie en openbaar ministerie bepaalt de gemeente welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, om zowel het evenement als de demonstratie in goede banen te leiden.”