Verkenner Van der Tak over nieuwe college

Donderdagavond 5 april om 19.30 uur geeft Sjaak van der Tak in een openbare bijeenkomst toelichting op zijn verslag van de verkennende fase in de coalitievorming. Sjaak van der Tak, oud-burgemeester van de gemeente Westland, heeft de afgelopen week gesprekken gevoerd met alle politieke partijen. Hiermee werd een eerste stap gezet in de coalitievorming.