Verkeersveiligheid bij scholen laat vaak te wensen over

Rondom basisscholen zijn er problemen met de veiligheid voor de scholieren. “Foutparkeren, drukte op toegangswegen, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn daarbij de meest genoemde knelpunten. De chaos is soms erg  groot”, aldus een onderzoek waaraan zes Rijswijkse scholen meededen. Helpen meer controle, verkeersdrempels of een verkeersluwe omgeving?

Kwetsbare groep die bescherming verdient
Rijswijk heeft 20 basisscholen met veel leerlingen. Van 3.650 in schooljaar 2014/15 tot bijna 4.200 in 2017/18. Een kwetsbare groep Rijswijkers die zich veilig rond de school moeten kunnen bewegen en op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school kunnen gaan. Aan- en afrijdende auto’s rondom school en kriskras rond school parkerende auto’s zijn daar dus ongewenst voor.

Elke dag lopen leerlingen een risico
Leerlingen van de Mauritsschool steken dagelijks de Lindelaan over. Een doorgaande weg waar de automobilisten zich vaak niet aan de snelheid houden. De Piramideschool vraagt tevergeefs de ouders die de auto’s op de stoep parkeren dit niet meer te doen omdat er een gevaarlijk en onoverzichtelijke situatie ontstaat. Bij de Steenvoordeschool zijn de waarschuwingstekens op de weg weggesleten.

Schoolomgeving moet veilig zijn
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij, en anders autoluw. Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd. Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar school te komen.

Extra aandacht vragen aan raadsleden
Binnenkort wordt de begroting voor 2019 vastgesteld. Raadsleden hebben een democratisch recht om hier veranderingen in aan te brengen. Een goede aanleiding voor een totaal aanpak van de verkeersveiligheid bij de Rijswijkse lagere scholen.