Verbouwing van De Generaal tot woontoren nu van start

Een halve eeuw nadat het gebouw in gebruik werd genomen als kantoor, verrichtten de wethouders Ronald van der Meij en René van Hemert vanmiddag de officiële starthandeling voor de verbouwing van het voormalige belastingkantoor aan de Generaal Spoorlaan tot woontoren. Zij deden dat door het 300 meter diepe boorgat voor de aardwarmte af te vullen met grind. Het wordt immers een duurzaam gebouw zonder een gasleiding voor de verwarming. Als alles half 2019 klaar is, dan verwarmt grondwater de 200 woningen.

Beide wethouders zijn erg tevreden over deze ontwikkeling. De Generaal loopt voorop. De Winston Churchilltower is het volgende project en ook voor andere voormalige kantoren aan de Prinses Beatrixlaan, zoals op de HBG-locatie, zijn plannen om deze te verbouwen tot woningen. Dit zal een impuls geven aan De Bogaard.

De woningen zijn verdeeld in twee- en driekamerappartementen. 120 daarvan zijn huurwoningen. Informatie hierover is te krijgen bij woningen@deltalloyd.nl . Meer informatie over de 80 koopwiningen: www.wonenindegeneraal.nl