Verbod op dragen steekwapens en het gebruik van lachgas

In Rijswijk hebben in de afgelopen jaren redelijk wat incidenten plaatsgevonden met steekwapens onder jongeren. Vanwege de toename van het aantal steekincidenten heeft het college van burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad voorgesteld om onder meer een verbod op het dragen van steekwapens op de openbare weg te verbieden. Deze wijziging moet  opgenomen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Dragen van steekwapen niet getolereerd
Gelet op de toename van het aantal steekincidenten is het college voor een messenverbod. Dit betekent onder meer dat politie alle messen die tijdens een controle worden aangetroffen in beslag kan nemen. Het signaal dat hiermee wordt afgegeven luidt: Het bij je dragen van steekwapens op de openbare weg wordt in Rijswijk niet getolereerd.

Ook verbod op lachgas
Het plan van de staatssecretaris van VWS was dat lachgas per 2021 wordt verboden. Dit is nu uitgesteld. Het Rijswijkse college wil hier niet op wachten en stelt voor om dit nu lokaal te regelen in de APV. Het gebruik van lachgas vormt volgens de gemeente in Rijswijk in toenemende mate een probleem en leidt op een aantal plekken tot verstoring van de openbare orde.

Burgemeester is positief 
Burgemeester Bas Verkerk is positief over de actuele versie van de APV: “Deze APV sluit goed aan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak. Met deze APV pakken we specifieke vormen van overlast en verstoring van de openbare orde in Rijswijk aan.”

Ook buurgemeenten ondernemen actie
De aanpassing van de APV staat niet op zichzelf. Den Haag heeft per direct een verbod op lachgas ingesteld en ook in Leidschendam-Voorburg speelt dit onderwerp. De lokale VVD stelde eerder deze week vragen over de mogelijkheden om een verbod in te stellen aan het college van burgemeester en wethouders in Leidschendam-Voorburg.