Verbeterplan Rijswijk Wonen voor flat Dr. H.J. van Mooklaan

Rijswijk Wonen gaat samen met aannemer Dura Vermeer de flat aan de Dr. H.J. van Mooklaan verduurzamen en verbeteren. Onder andere door 90% van het gebouw te isoleren en het plaatsen van nieuwe installaties, maakt de flat een labelsprong naar energielabel B. Ook worden de 54 woningen van de flat verbeterd, met waar nodig een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

Informatieijeenkomst voor bewoners
 Voor kan worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, moeten de bewoners van de Dr. H.J. van Mooklaan met de plannen akkoord gaan. In het eerste kwartaal van 2019 organiseren we  daarom een informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten. Als 70% van de bewoners akkoord is, wordt halverwege 2019 gestart met de uitvoering.