Veiligheids enquëte onder Rijswijkse ondenemers

De BBR, de Rijswijkse ondernemers, houdt een enquête onder hun leden. Aan de hand van de verbeterpunten die uit deze enquête naar voren komen, willen ze de veiligheid voor de medewerkers, bezoekers en klanten verbeteren. Voor alle bedrijfsterreinen in Rijswijk geldt het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Schoon, netjes en veilig
Elke drie jaar worden de Rijswijkse werklocaties dan ook gecontroleerd op veiligheid en netheid door certificeringsinstituut KIWA aan de hand van het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit leidt tot een certificatie van de bedrijventerreinen volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het is een aanpak waarbij bedrijfsleven, politie brandweer en gemeente samenwerken om de bedrijven- en kantorenparken  te houden.