Veel kinderen gaan maandag weer naar school

Na een lange sluiting door de coronacrisis gaan maandag de scholen weer open voor de kinderen. Het zal voor de kinderen weer even wennen zijn om aan het verkeer deel te nemen. Ook voor de overige weggebruikers is het na de relatief rustige periode weer even wennen. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen met de campagne ‘Wij gaan weer naar school’.

Borden zorgen voor verlagen van snelheid
Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien met de tekst ‘Wij gaan weer naar school’. Deze zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van de Dick Bruna afbeeldingen.

Veilig naar school
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Na de periode thuis is het voor hen weer wennen om naar school te fietsen en dat geldt ook voor andere weggebruikers. Na een relatief rustige periode is het weer drukker op de weg. Daarom vragen we weggebruikers om extra op te letten in het verkeer zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”

Foto: Peter van Zetten