Van Rijnweg wordt niet afgesloten voor autoverkeer, maar wel voor vrachtverkeer

Donderdagavond stond een veelbesproken onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Het wel of niet afsluiten van de Van Rijnweg in Rijswijk Buiten. Insprekers spraken de raad toe waarbij ook de nodige emoties kwamen kijken. Vanuit de insprekers kwamen verschillende signalen. De één wil hem open houden, de ander wil hem sluiten.

Onderzoek vraagt om sluiting Van Rijnweg
De Gemeente Rijswijk heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid van de Van Rijnweg en heeft geconcludeerd dat de situatie rondom de Van Rijnweg niet verkeersveilig genoeg is en dat de weg daarom gesloten moet worden voor autoverkeer. Onze redactie schreef hier eerder deze week al een uitgebreid artikel over. De raad was echter verdeeld over het voorstel dat voor lag.

Sluiten om veiligheid te waarborgen
Onder andere D66, CDA, CU, PvdA, GroenLinks vinden dat de weg inderdaad niet veilig genoeg is en willen om die reden dat de Van Rijnweg inderdaad conform het raadsvoorstel gesloten wordt voor automobilisten en een fietsstraat wordt zoals het voorstel nu aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

Erik van der Veer van de PvdA: “Ik moet er niet aan denken, aan dat ene moment dat een oud-collega van mij werd gebeld dat zijn dochter, onderweg naar school, was omgekomen bij een fietsongeluk. En dat na het zoveelste ongeluk de gemeente uiteindelijk maatregelen heeft genomen tot een veiligere fietsroute.

Maarten van ’t Eind van GroenLinks: “Wij zijn ook voor afsluiting van het viaduct omdat de situatie volstrekt verkeersonveilig is, maar ook omdat we als overheid afspraken moeten nakomen.” Menno van Enk van CDA Rijswijk voegde zich bij dit laatste argument. Hij vindt ook dat we meer moeten werken aan openbaar vervoer.

Wemke van der Weij van D66: “We horen natuurlijk óók de geluiden uit de wijk dat mensen bang zijn dat de doorgaande route helemaal vastloopt met auto’s en ook dat mensen, jong en oud niet meer op de fiets durven te gaan wegens de onveiligheid. Een veiligere van Rijnweg willen we, we volgen de onderbouwing uit het voorstel en staan voor behoorlijk bestuur.”

Tegenstanders van het voorstel spraken zich ook uit
De partijen VVD, Beter voor Rijswijk, Wij Rijswijk, Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid en Rijswijks Belang stemden tegen het voorstel.

Tinus Kaffa van Wij Rijswijk: “De Van Rijnweg is een weg die, naar onze mening, op dit moment absoluut onverstandig is om af te sluiten. Immers, de verkeersdrukte op de Beatrixlaan is al van ongekende proporties. Er is al amper overheen te rijden en dan zijn alle nieuw te bouwen woningen rondom de Bogaard (Orchard) nog niet eens gereed. Er moet in onze ogen wel degelijk iets gebeuren op de Van Rijnweg en daarom hebben we samen met de VVD een motie om, zonder een afsluiting, maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is in onze ogen mogelijk met verkeersremmende maatregelen, handhaving en duidelijke regelgeving de verkeersveiligheid te verbeteren.

Jordy Loof van VVD Rijswijk had niet veel woorden nodig tijdens zijn bijdrage. Hij vindt dat de weg moet openblijven zolang de Beatrixlaan nog last heeft van de verkeersdruk. Wel vindt hij dat er verkeersremmende maatregelen moeten worden genomen. Ook Ed Braam van Beter voor Rijswijk heeft deze mening. Hij stelt voor te handhaven: “We pikken de jokers er in de spits dan zo uit. Als de overtreders een prent in de bus krijgen dan houdt het snel op.”

Marc Weterings van Rijswijks Belang: “Er is nog steeds geen tunnel op de Beatrixlaan en het verkeer slipt in de omgeving nu geregeld zo goed als dicht. Wij willen de Van Rijnweg openhouden, maar stemmen wel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Uitslag stemming
Het raadsvoorstel om de Van Rijnweg te sluiten werd in stemming gebracht aan het eind van het debat. 14 raadsleden stemden voor de sluiting van de weg voor autoverkeer. Het voorstel kreet 17 stemmen tegen. Hiermee blijft de Van Rijnweg open voor autoverkeer.

Verkeersveiligheid per direct aanpakken
Er werd wel een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om de algehele verkeersveiligheid op de Van Rijnweg te verbeteren en per direct effectieve snelheidsbeperkende maatregelen op de Van Rijnweg en van der Kooijweg te treffen. Indien nodig moet hiervoor de weg aangepast worden. Ook moet de van Rijnweg zo snel mogelijk afgesloten worden voor vrachtverkeer.