Van ‘gas-los’ als er een háálbare en betáálbare oplossing per wijk is

Per 2040 moet Rijswijk van gas-los zijn. In die periode moet er nog veel gebeuren. Wat komt er voor ‘t gas in de plaats. Het lijkt aantrekkelijk om net als Den Haag gebruik te gaan maken van de restwarmte uit de Rotterdamse haven. En wie gaat de rekening betalen. Met welke regelingen komt de overheid. Vanavond was in Rijswijk de allereerste bijeenkomst over dit onderwerp. “Van gas-los kan pas als er een háálbare en betáálbare oplossing per wijk is”, was de mening van aanwezige raadsleden en burgers.

Wat zijn vervangers van het gas
De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken wat voor Rijswijk de beste vervangers zijn voor het gas. Is dat restwarmte, elektriciteit, aardwarmte, zonne-energie. Dat zal per wijk verschillend zijn. Voor moderne en goed geïsoleerde huizen is elektriciteit een betaalbare optie. Huizen uit de jaren 70 en 80 zijn slecht geïsoleerd. Daar zal restwarmte een betere oplossing zijn. Net als voor huizen in Oud Rijswijk.

Restwarmteleiding over Beatrixlaan
Voordeel is dat de restwarmteleiding van Rotterdam naar Den Haag de Beatrixlaan volgt. Een aftakking maken? Lijkt interessant. Omdat Den Haag Zuid-West al bezig is kunnen we daarvan leren. Overigens worden nu al vele tienduizenden huizen met restwarmte verwarmd.

Proeftuinen in drie wijken
Het idee is om uiteindelijk in drie wijken ‘proeftuinen’ te maken. Daarvoor is geld van de overheid beschikbaar. Gedacht wordt aan de Ministerbuurt, Te Werve en De Strijp. Hier kan lokaal ervaring worden opgedaan. Dan zijn we al weer jaren verder. In die periode zal er meer bekend zijn over de financieringsmogelijkheden. De komende tijd worden er regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden om de inwoners bij te praten over ontwikkelingen.