Uitbreiding BB-museum met klassieke voertuigen

Museum Bescherming Bevolking deed in 2017 al een verzoek om de drie ongebruikte oude Duitse Luftwaffe garages naast het museum te mogen gebruiken om hun klassieke voertuigen te mogen tentoonstellen. Nu staan die nog in opslag. Zonde, want wat denk je van een mobiel veldhospitaal in een echte Hollandse Daf. De gemeente heeft vandaag aangegeven hierover in gesprek te gaan met het BB-museum, dat overigens geen subsidie krijgt en alleen met vrijwilligers werkt.

Vrijwilligers houden uniek erfgoed in stand
Het BB-museum in het bunkercomplex Overvoorde is heel actief. Ze hebben de bunkers weer helemaal in originele staat gebracht zodat bezoekers nu een idee krijgen hoe het er vroeger uitzag. Tot vorig jaar werd het complex ook door de Veiligheidsregio Haaglanden gebruikt als oefenlocatie. Dit gebruik is vorig jaar geëindigd en daarmee heeft de gemeente alle op het complex aanwezige opstallen in haar bezit gekregen. Het betreft een instructiegebouw, zes bunkers, een ruïne, een opslagruimte en drie garages. Voor al deze opstallen moet een gemeentelijk besluit worden genomen over het toekomstig gebruik.

Gesprek met museum
In het kader van een breed onderzoek over het toekomstig gebruik, gaat de gemeente ook in gesprek met de vertegenwoordiger van het museum. Er wordt in beeld gebracht wat de monumentale waarden van de opstallen zijn. Ook wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de opstallen en welke investeringen het in gebruik houden of  nemen van deze opstallen vraagt. Ook wordt gekeken naar de op handen zijnde herijking van de visie op de Landgoederenzone.