Twee nieuwe scholen in RijswijkBuiten

De komst van veel kinderrijke gezinnen in RijswijkBuiten vraagt ook om voldoende basisscholen. In Parkrijk, begrenst door het Wilhelminapark, de Beatrixlaan, ‘t Haantje en de Lange Kleiweg, komen een tijdelijke en een permanente school.

Kinderen na kerst welkom
Bouwvakkers werken hard aan de bouw van deze twee scholen. De tijdelijke school aan de Laan van ’t Haantje ten oosten van de Parelgraslaan. Medio december 2020 moet dit gebouw klaar zijn, zodat de kinderen na de kerstvakantie welkom zijn.

Ruimte voor sportfuncties
Daarnaast wordt gewerkt aan de definitieve nieuwbouw van Integraal Kindcentrum Parkrijk. Hier komen de openbare basisschool Montessorischool Parkrijk en kinderopvang De Lange Keizer met dagopvang en buitenschoolse opvang. Ook is in het gebouw ruimte voor een sporthal en wijkfuncties.

Ontmoetingsplek in de wijk
Door het combineren van onderwijs, opvang, sport en wijkfuncties wordt het Kindcentrum straks het centrale ontmoetingsplek in de wijk. Naar verwachting wordt de school in de zomervakantie van 2021 opgeleverd.

scholen rijswijkbuiten 3 scholen rijswijkbuiten 2 scholen rijswijkbuiten 1
<
>