Trias start met ‘special edition’ cursussen

Kinderen die moeite hebben met leren of een lichamelijke of sociale beperking hebben, kunnen wel eens buiten de boot vallen. Stichting Trias, centrum voor de kunsten in Rijswijk heeft speciaal voor deze kinderen ‘special edition’ cursussen bedacht.

Trias is er voor iedereen
Trias is er ook voor kinderen en jongeren die zich anders ontwikkelen dan anderen en heeft hiervoor speciale cursussen ontwikkeld. In deze lessen is veel aandacht voor structuur en regelmaat en wordt goed gekeken naar de behoeften van de individuele leerling. Met een positieve benadering creëert Trias succeservaringen in een veilige omgeving.

Rolstoeldans
Dansdocent Isis Geurts bewijst dat een lichamelijke beperking geen probleem hoeft te zijn bij het beoefenen van de kunsten. Isis heeft een zeldzame aandoening P.O.T.S. en kan daardoor slechts korte momenten lopen en staan. Op 2 november 2019 start Isis haar cursus ‘dans inclusief’ bij Trias. Deze cursus is voor iedereen; met én zonder beperking.

Speciale leerbehoeften
Trias streeft ernaar om kinderen met een speciale leerbehoefte mee te laten doen met de groepslessen. Soms is dit echter niet mogelijk en is er behoefte aan een les die beter past bij de leerling. Na de kerstvakantie starten ook ‘special edition’ cursussen ‘muziek en dans’ en een ‘kunstklas’.