Trekt gemeente geld uit voor isolatie woningen ?

Per 2040 wil de gemeente Rijswijk van het gas ‘los’ zijn. Dat vraagt een stevige omslag voor eigenaren en huurders. Met veel kosten. Drie Rijswijkse partijen: VVD, Beter voor Rijswijk en Gemeentebelangen vragen de gemeente hoeveel zij uittrekt voor de voorbereiding van de isolatie van de oudere woningen en zetten vraagtekens bij de bruikbaarheid van de warmtepompen bij de vervanging van gasgestookte CV-ketels.

Warmtepompen niet zonder problemen
Aanleiding is een artikel in De Telegraaf over problemen met warmtepompen in oudere huizen. Een warmtepomp werkt alleen goed als een huis volledig is geïsoleerd. Oudere huizen moeten eerst worden geïsoleerd wil men daar een warmtepomp installeren. Ook zorgen warmtepompen voor geluidsoverlast, werken ze langzaam en verbruiken ze veel energie.

Wekken we genoeg duurzame energie op
De VVD, Beter voor Rijswijk en Gemeentebelangen vragen de gemeente of ze op de hoogte is van de geluidsoverlast en de vele oudere huizen in Rijswijk. “Denkt de gemeente genoeg duurzame energie op te wekken om de warmtepompen in de toekomst van energie te kunnen voorzien”, aldus de woordvoerders.

Hoeveel huizen isoleren
De drie partijen vragen zich ook af hoeveel woningen eerst grondig geïsoleerd moeten worden alvorens het reëel is om in deze huizen warmtepompen te plaatsen. En ook hoeveel dat kost. “Gaat het College rekening houden met de extra de kosten die de voorbereidingen van de aanleg van warmtepompen, isolering van oude huizen, geluidsoverlast en het grote energieverbruik met zich meebrengen”.