Niet tornen aan rechten van mensen met een arbeidsbeperking

Medewerkers met een arbeidsbeperking verdienen nu hetzelfde als alle andere medewerkers in een bedrijf. Het kabinet wil dat aanpassen, waardoor hun positie aanmerkelijk verslechterd. De fracties van PvdA en GroenLinks in de Rijswijkse gemeenteraad vinden dat een slechte zaak en vragen het college om dit aan de orde te stellen in de VNG, Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Gelijke beloning
Op dit moment krijgen mensen met een arbeidsbeperking, hetzelfde als hun collega’s zonder een beperking, en dus ten minste het minimumloon. Voor het verschil in loonwaarde krijgen werkgevers van de overheid een loonkostensubsidie. Dit dreigt te veranderen. Dan betaalt de werkgever wat iemand bijdraagt aan de productie, de rest vult de gemeente aan tot bijstandsniveau door loondispensatie.

Ongelijkheid op de werkvloer
Dat betekent nogal wat voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo verdwijnt hun uitzicht op een volwaardig inkomen en bouwen ze geen volledig pensioen en WWrechten. En het creëert ongelijkheid voor deze medewerkers op de werkvloer.

Gelijke kansen op arbeidsmarkt
Dat druist aldus de PvdA en GroenLinks in tegen het VN-verdrag handicap, dat zegt dat mensen met een handicap volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Ze vragen het college de petitie ´Wij staan op!´ te tekenen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ook vragen ze het college bij de VNG en het kabinet de risico’s van dit plan aankaarten en zich sterk maken voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers met een arbeidsbeperking