Toekomstvisie Plaspoelpolder wordt aangepast

In de Plaspoelpolder verkoopt Shell het Kesslerpark, veel oude leegstaande kantoorpanden zijn blijvend onbruikbaar, er is een behoefte aan panden voor bedrijven die ook produceren en panden voor tijdelijke initiatieven. Dat maakt een aanpassing noodzakelijk van de Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder die dateert uit begin 2017. Daarmee wordt ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de regio en in het gebied van de Plaspoelpolder.

Verbeteringen van Plaspoepolder
Op basis van de huidige toekomstvisie wordt hard gewerkt aan veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Denk hierbij onder meer aan de transformatie van leegstaande kantoren naar wonen, het ontwikkelen van het havengebied naar een gemengd gebied met werken en wonen, het verlevendigen van de Plaspoelpolder met functies als leisure en horeca en het investeren in vergroening, verfraaiing en betere bereikbaarheid.