Test van de noodkering bij de Geestbrug

De noodkering van de Rijswijkse Geestbrug wordt zaterdag 5 november door het Waterschap Delfland getest. Een noodkering is een afsluiting waarmee het water wordt afgesloten. In geval van nood worden deze keringen ingezet. Vroeger dacht men vooral aan oorlogssituaties. Nu kan het worden gebruikt om bijvoorbeeld bij watervervuiling verdere verspreiding te voorkomen, of bij een kadebreuk het water weg te halen. Tijdens de jaarlijkse test wordt gecontroleerd of de noodkering nog goed werkt. Weggebruikers hebben er geen last van. De Trekvaart is wel de hele dag dicht voor vaarverkeer.

Film: Acht holle ijzeren pijpen -zogenaamde schotbalken- van 1500 kilo per stuk hebben op zaterdag 29 oktober het water van de Haagsche Vliet en de boezem tijdelijk van elkaar gescheiden. Onder toeziend oog van bewoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk testte Dellfand de nieuwe installatie van de noodwaterkering bij de Geestbrug.