Team van vrijwilligers nodig voor Speeltuin Te Werve

Bewoners van de wijk Te Werve in Rijswijk worden uitgenodigd om samen de speeltuin in hun wijk te beheren. Speeltuin te Werve is van eind april tot begin oktober zeven dagen per week open, maar dat kan alleen als er voldoende mensen te vinden zijn die zich daarvoor willen inzetten.

Er zijn mensen nodig voor verschillende werkzaamheden, zoals toezicht houden, onderhoud aan speeltoestellen en het groen, het organiseren van activiteiten en voor enkele bestuurlijke taken.

De speeltuin kan alleen behouden blijven als er een team kan worden samengesteld dat samen Speeltuin Te Werve een toekomst wil geven. Wie mee wil werken kan mailen met Saskia Rovers.