Taakverdeling tussen de nieuwe wethouders is bekend

Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt door de vier partijen die het college vormen (Groen Links, VVD, D’66 en Wij.). Bekend is nu wat gaat iedere wethouder doen.

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks (1e loco-burgemeester)

 • Duurzame Stadsontwikkeling
 • Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu
 • Inrichting openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur
 • Projectwethouder
  • Implementatie Omgevingswet (1e portefeuillehouder)
  • Beatrixlaan (2e portefeuillehouder)
  • Rijswijk Buiten (1e portefeuillehouder)
  • Huis van de Stad (2e Portefeuillehouder)

Björn Lugthart – Wij. (2e loco-burgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers
  (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme)
 • Projectwethouder
  • Huis van de Stad (1e Portefeuillehouder)
  • Beatrixlaan (1e portefeuillehouder)
  • In de Bogaard (2e portefeuillehouder)
  • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2e portefeuillehouder)

Jorke van der Pol – VVD (3e loco-burgemeester)

 • Sociaal Domein
  • Werk & inkomen
  • Wmo
  • Armoede
  • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • Financiën (incl. Eneco)

Armand van de Laar – D66 (4e loco-burgemeester)

 • Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid)
 • Grondzaken
 • Stadsbeheer
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Projectwethouder
  • Uitwerking gebiedsvisie PPP (1e portefeuillehouder)
  • In de Bogaard (1e portefeuillehouder)
  • Implementatie Omgevingswet (2e portefeuillehouder)
  • Rijswijk Buiten (2e portefeuillehouder)