Studenten Haagse Hogeschool aan de slag in Rijswijk

De gemeente Rijswijk gaat de komende jaren samenwerken met de Haagse Hogeschool. Vanmiddag ontving burgemeester Michel Bezuijen samen met Wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart tweedejaars studenten Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Ook werd een intentieverklaring getekend.

Studenten en gemeente Rijswijk leren van elkaar
Elke Nederlandse gemeente moet na de invoering in 2015 van Jeugdwet, WMO-2015 en Participatiewet komen tot omvorming van het sociaal domein. De gemeente Rijswijk geeft daaraan vorm met het Innovatie Programma Sociaal Domein met een twaalftal projecten.

De studenten hebben hierbij een belangrijke rol. Zij gaan aanbevelingen en plannen maken. Voor de studenten is dit een mooie combinatie tussen theorie en de praktijk op het stadhuis. De gemeente haalt actuele kennis en kunde binnen en maakt gebruik van de frisse ideeën en de werkkracht van studenten. En de ambtelijke professionals van de gemeente wisselen kennis en ervaring uit met docenten van de HHS

Foto: Ger Kruger