Strijp en Reijnerwatering open voor vaarverkeer

Rijswijk heeft er een belangrijke vaarweg voor kleine boten bij. Vandaag openden Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap Delfland en wethouder Ronald van der Meij de Strijp en de Reijnerwatering voor vaarverkeer. De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en in het Westland en Midden-Delfland. Wethouder Ronald van der Meij: “Met het bevaarbaar maken krijgt dit water meer waarde voor de inwoners van Rijswijk. Het water is niet langer alleen maar een grens met Den Haag, het water wordt een fraaie verbinding die uitnodigt om te recreëren.”

Door de openstelling kunnen mensen straks met kleine boten ook gemotoriseerd varen vanuit Den Haag, langs Rijswijk, naar het Westland. Er is eenrichtingverkeer omdat twee boten die elkaar willen passeren, dicht tegen de oever varen en dan beschadigen ze vrijwel zeker de waterplanten. Ook zijn de Strijp en de Reijnerwatering te smal en te onoverzichtelijk om hier veilig en vlot langs elkaar te kunnen varen.

Om de waternatuur te sparen worden de Strijp en de Reijnerwatering gesloten tussen 1 april en 15 juni. In deze periode is de waternatuur nog teer en jong, vanaf half juni kan de waternatuur wel tegen een stootje.