De Strijp draait kostenkraan dicht

De bewoners van de Rijswijkse woonwijk De Strijp gaan in mei een reeks van energiebesparende maatregelen nemen. Variërend van zonnepanelen, zuinige CV-ketels tot zonneboilers. Uit de onlangs gehouden enquête Zonne-Strijp blijkt dat er veel animo is voor de collectieve inkoop. Eind april worden de uiteindelijke leveranciers geselecteerd en start de inkoopactie.

Verreweg de hoogste respons was er op de optie om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen zijn heel interessant in de Strijp met de platte daken en weinig belemmeringen van hoge bomen. En met een terugverdientijd van 7-8 jaar – panelen gaan zo’n 20-25 jaar meen – heb je nog vele jaren gratis, duurzame stroom. Dat is natuurlijk financieel interessant! Maar bovenal goed voor het milieu.

Opvallende nieuwkomer die goed scoorde was de zonneboiler. Dit apparaat, geplaatst op het dak, ziet er bijna hetzelfde uit als een zonnepaneel. Echter wordt in dit paneel water opgewarmd dat in een buffervat in de woning wordt opgeslagen als warm tapwater. Hierdoor bespaar je aannemelijk op het verwarmen van het water.

Naast woning-gebonden vragen werden in de enquêtes ook een aantal vragen gesteld over het aanschaffen van zonnepanelen op een gezamenlijk dak. Zo’n collectief dak – misschien wel op een sporthal of een bedrijfspand – is ook interessant als u huurt of in een appartementengebouw woont. Omdat hier – net als op het gezamenlijk inkopen van groene energie – de nodige respons op kwam wordt dit in een wijk overkoepelend duurzaamheidsoverleg opgepakt, samen met de gemeente.

Meer informatie over de voortgang van campagne Zonne-Strijp vindt u op www.energieloket.info/zonnestrijp