Streven is maximaal 90% parkeerdruk in de wijken

Eén van de uitgangspunten van het Rijswijks parkeerbeleid is dat er in de wijken een parkeerdruk is van 90%. Recente tellingen hebben aangegeven dat in de Cromvliet, Leeuwendaal en de Bomerbuurt in de nachtelijhke uren de parkeerdruk boven de 90% komt. Hiervoor zijn een aantal oplossingen te bedenken. Die zal de gemeente met de bewonersorganisatie en de bewoners bespreken.

‘greenwheels’ en deelauto’s promoten
Er zijn een aantal opties. Dat varieert van het parkeren op eigen grond (inrit), het aantal vergunningen maximaliseren met voorrang voor de eerste tot de prijs van de tweede en derde vergunning fors verhogen. Ook wil de gemeente ‘greenwheels’ en deelauto’s promoten.

Straten rond de winkelcentra
Overigens is de parkeerdruk in de straten grenzend ook aan de winkelcentra Oud Rijswijk en In de Bogaard ook regelmatig hoog. In de Broekpolder, waar bedrijven zijn gehuisvest, is dat overdag het geval.