Strandwalfestival gaat dit jaar niet door

De organisatie van het Strandwalfestival heeft samen met de burgemeester besloten dat het festival dit jaar niet doorgaat vanwege het coronavirus.

Mogelijk online festival
De organisatie is zich aan het beraden op een festival via een livestream op social. Dit vraagt echter een hoop creativiteit van de bij het festival betrokken partijen en is tegelijkertijd een bijzondere uitdaging om dit alternatieve, digitale festival handen en voeten te geven.

Statement van de organisatie
“De regering heeft weliswaar evenementen vooralsnog tot 1 september verboden, maar gezien de omvang van het driedaags festival voor zo’n 30.000 mensen is het onmogelijk en onverantwoord een dergelijke manifestatie binnen de kaders van de geldende maatregelen uit te voeren. Ook is het risico dat na 1 september nog allerlei beperkingen van kracht zullen zijn. Zeker voor omvangrijke bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter afstand niet of nauwelijks te realiseren is.” aldus de organisatie.

Kijken naar de mogelijkheden
Alle relaties van het Strandwalfestival worden binnenkort over de plannen voor een digitaal Strandwalfestival op de hoogte gesteld. Het festival, dat verbinden van de Rijswijkse inwoners als motto heeft, hoopt op deze manier toch nog een fraaie 12e editie van het Strandwalfestival neer te kunnen zetten en kijkt uit naar 2021 als hopelijk deze bizarre tijden tot het verleden behoren.