‘Stille annexatie’ aan de Sammersweg?

“Den Haag gaat woningen bouwen in Rijswijk”. Die kop stond boven het verhaal van Rijswijk.tv  op 27 november. Onafhankelijk Rijswijk en andere partijen zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Haagse wethouder. Fractievoorzitter Romy de Man ziet weer met lede ogen aan hoe Rijswijkse ambtenaren een loopje nemen met het bestuur, en spreekt van ’stille annexatie’.

Grond aangekocht door Den Haag
De Haagse wethouder Boudewijn Revis stelt over de projectontwikkeling aan de Rijswijkse Sammersweg: “Deze gronden zijn in 1988 aangekocht voor de woningbouwontwikkeling in Moerwijk Zuid. Hoewel deze ontwikkeling niet tot stand is gekomen doet zich nu wel de mogelijkheid voor om deze locatie afzonderlijk te herontwikkelen, bijvoorbeeld ten behoeve van woningbouw. Hierdoor kan deze locatie een bijdrage leveren aan de Haagse woningbouwopgave.“

Den Haag huisbaas in Rijswijk
Aan de Haagse woningbouwopgave? Onafhankelijk Rijswijk reageert vol weerzin op deze gelegaliseerde vorm van landjepik. Wat is de Haagse wethouder van plan? In de aanpak van Den Haag Zuidwest wordt volgens Revis ingezet op “verdichting met onder andere marktwoningen bij herontwikkelingsplannen. Herontwikkeling van de locatie Sammersweg 2 past in deze strategie.” Onafhankelijk Rijswijk vat het als volgt samen: de gemeente Den Haag wordt huisbaas in Rijswijk.

Rijswijkse gemeenteraad niet geïnformeerd
Waarom wist de Rijswijkse gemeenteraad hier niets van af? Wellicht wisten Rijswijkse bestuurders precies wat hier gaande was, en verzuimden zij de Rijswijkse gemeenteraad te informeren. Revis: “Met de gemeente Rijswijk is ambtelijk afgestemd. Daaruit is naar voorgekomen dat er een “positieve grondhouding” bestaat tegen een herontwikkeling van deze locatie. Dit zal bestuurlijk nog moeten worden bevestigd. De verdere ontwikkeling zal samen met de gemeente Rijswijk worden opgepakt.”

Dit soort plannen ondenkbaar
Onafhankelijk Rijswijk vindt het onbestaanbaar dat plannen van deze soort en omvang in een dergelijk stadium kunnen geraken, zonder dat de gemeenteraad hierover is geïnformeerd. “Ik sprak tijdens de jaarlijkse politieke beschouwingen al uit, dat dit college niet in control is, haar ambtenaren niet kan aansturen. Dat blijkt maar weer eens.”

Gaat het om sociale woningbouw ?
De Man: “We willen dringend meer informatie. Gaat het hier bijvoorbeeld om (particuliere) marktwoningen, of om sociale woningbouw? Als het om marktwoningen gaat, dan is het bijzonder dat Den Haag ‘projectontwikkelaar mag spelen’ op Rijswijkse grond. Dat zouden we op zijn minst verbazingwekkend vinden, want we vinden dat Rijswijk zelf ferm aan het stuur zou moeten staan bij de ontwikkeling van de openbare ruimte en de woningvoorraad. Zo zullen bewoners aan de noordelijke kant van de Strijp niet in de schaduw van een appartementencomplex willen wonen. Als hier sociale woningbouw zal worden gerealiseerd, dan is dit gewoonweg ‘stille annexatie’, dat is onbestaanbaar! We verwachten dan ook opheldering van het Rijswijkse college bij de eerstvolgende mogelijkheid daartoe. We vinden dat er op dit vlak geen zelfstandige besluiten meer moeten worden genomen door het college zonder dat de Rijswijkse gemeenteraad hierover op behoorlijke wijze is geïnformeerd. ”